اصطلاحات تئوری انتخاب

۱- نيازهاي اساسي 

دستورالعمل هايي ژنتيکي که مدام در حال تلاش براي تحقق آنها هستيم، عشق و تعلق خاطر، قدرت، آزادي، تفريح و بقا

۲- سيستم رفتاري

سيستمي که به کمک آن تمام رفتارهايمان را خلق مي کنيم، رفتارهايي که به طور منظم به کار مي روند، مرتب خلق، تاييد و ذخيره مي کنيم.

۳- مکان مقايسه

مکاني که در آن، آنچه مي خواهيم( تصاوير دنياي مطلوب) را با برداشتمان از آنچه دريافت کرده ايم مقايسه مي کنيم.

۴- پيام ناکامي

پيام الکتريکي/ شيميايي واقعي اي که فعال کننده سيستم رفتاري ماست و نياز به بروز رفتار را ايجاد مي کند.

۵- مغز جديد

نيازهاي رواني، فراگيري، نگارش، اعمال به مراتب بالاتر،

۶- مغز قديم

کنترل کننده اعمال فيزيولوژيکي خودکار، مثل تنفس، ضربان قلب و…

۷- دنياي ادارکي

آنچه مي دانيم، درکمان از واقعيت، حافظه کامل.

۸- سيستم ادراکي(دريافتي)

سيستمي که از طريق آن اطلاعات دريافتي از دنياي واقعي را فيلتر مي کنيم.

۹- دنياي مطلوب

آنچه بيش از هر چيز ديگر مي خواهيم، مردم، مکان ها، موقعيت ها و آنچه نيازهاي مربوط به احساسات قوي را برآورده مي کند، منبع انگيزه.

۱۰- دنياي واقعي

 مردم، موقعيت ها و آنچه واقعا وجود دارد.

۱۱- سيستم حسي

اولين فيلتر اطلاعات دريافتي از دنياي واقعي، بينايي، شنوايي، چشايي، لامسه و بويايي

۱۲- رفتارکلي

رفتار کلي شامل چهار مولفه است، عمل، فکر، احساس و فيزيولوژي، رفتار مي­تواند موثر يا ناموثر باشد. رفتار هدفمند است تا در دنياي عملي انجام دهيم که به آنچه مي­خواهيم و ارضا کننده نيازهايمان باشد دست يابيم.

۱۳- فيلتر دانش کلي

فيلتري است که بدون در نظر گرفتن ارزشها يا احساسات مثبت و منفي برداشتشان کرده ايم.

۱۴- فيلتر ارزش گذاري

فيلتري که با کمک آن به مقايسه اطلاعات دريافتي و آنچه مدنظرمان است مي­پردازيم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *