عواقب اهمال کاری | دلایل اهمال کاری چیست | انواع اهمال کاری

عواقب اهمال کاری با توجه به موقعیت های مختلف پیامدها و عواقب اهمالکاری می تواند...

نمونه گفتگوی سقراطی

فعالیت اصلی سقراط، به گفته خودش، طرح پرسشهای اکتشافی برای کمک بـه فـرد بـرای دستیابی...

تاثیر موسیقی بر یادگیری

تاثیر موسیقی بر یادگیری منافع موسیقی در یادگیری مطالب شواهد نشان می‌دهند که موسیقی و...

شبکه سازی

قدرت شبکه سازی ما انسانهای شبکه‌ساز به دنیا می‌آییم! از لحظه‌ای که پا به دنیای...

مدیریت جلسات

مدیریت جلسات «سنگ محک یک کار، عشق به سختی‌های همراه آن است». لوگان پیرسال اسمیت...

چرخه ی یادگیری در انسان

چرخه ی یادگیری در انسان طرح درس در این فصل الگویی ساده و سازگار با...

خروج از مثلث کارپمن

مدل مثلث کارپمن در تحلیل رفتار متقابل یک مدل روان درمانی نسبتا کم کاربرد است...

چگونه ترس از سخنرانی را در خود درمان کنیم؟

چگونه ترس از سخنرانی را در خود درمان کنیم؟ وقتی صحبت میکنید، هدفتان این است...

1 دیدگاه

تئوری انتخاب و افسردگی

تئوری انتخاب و افسردگی گلسر در کتاب تئوری انتخاب عقیده دارد که افسردگی یک رفتار...

مدرک ویلیام گلسر + آدرس موسسه ویلیام گلسر

موسسه ویلیام گلسر موسسه ویلیام گلاسر در سال ۱۹۶۷ توسط روانپزشک شهیر ویلیام گلاسر در...