خلاصه کتاب پرسشگری سقراطی | PDF

97,000 تومان

  • موضوع: خلاصه کتاب پرسشگری سقراطی
  • ناشر: آکادمی زندگی خشنود
  • فرمت آموزش: فایل PDF قابل دانلود دائمی
  • تعداد صفحات: 33
خلاصه کتاب پرسشگری سقراطی | PDF