افزایش کیفیت روابط عاطفی با تئوری انتخاب

تومان

  • ناشر: آکادمی زندگی خشنود
  • کد آموزش : NZPAC-03
  • مدت زمان: 180 دقیقه
  • نوع آموزش: آموزش ویدئویی کیفیت HD
  • حجم دانلود:  کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده‌سازی ویژه
  • توجه: این آموزش به مدت محدود رایگان است.
روابط عاطفی با تئوری انتخاب
افزایش کیفیت روابط عاطفی با تئوری انتخاب