%42 تخفیف
قیمت اصلی 500,000 تومان بود.قیمت فعلی 290,000 تومان است.
%49 تخفیف
قیمت اصلی 390,000 تومان بود.قیمت فعلی 197,000 تومان است.
%37 تخفیف
قیمت اصلی 3,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,900,000 تومان است.