دوره آموزشی هوش مصنوعی | طراحی دوره آموزشی با هوش مصنوعی

تومان

  • موضوع: طراحی دوره آموزشی با هوش مصنوعی
  • ناشر: آکادمی زندگی خشنود
  • شهریه: رایگان
  • فرمت آموزش: فیلم آموزشی به مدت 50 دقیقه
  • نحوه دسترسی: دانلود دائمی فیلم

 

طراحی دوره آموزشی با هوش مصنوعی
دوره آموزشی هوش مصنوعی | طراحی دوره آموزشی با هوش مصنوعی