علیرضا لیلی زاده

♣ لذت بخش‌ترین تفریحِ دنیا برای من آموزش دادن و آموزش دیدن است. افتخار این را دارم که سه سال بصورت پیوسته در صنعت آموزشی فعالیت داشتم و برای مردم عزیز کشورم خلق ارزش کرده‌ام و در حال حاضر بعنوان مدیر مسئول آکادمی زندگی خشنود و بعنوان کُوچ به مدرسان کمک می‌کنم که کسب‌وکار آموزش خود را راه‌اندازی کنند.

زمینه‌های پژوهشی و آموزشی: تالیف کتاب مدرس حرفه‌ای | مطالعه و تحقیق در زمینه تدریس مبتنی بر بازی و فعالیت مشارکتی

دانلود رزومه