زینب رباحاوی
مدرس آکادمی زندگی خشنود

درباره مدرس

تحصیلات

  • کارشناسی: علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش 
  • دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره گرایش توانبخشی
  •  

آموزش‌ها