بایگانی دسته‌ی: توسعه فردی

نمونه روش تدریس سقراطی | نمونه روش تدریس پرسش و پاسخ

آنچه در ادامه آمده متن یک گفت و گوی سقراطی(socrates) برای کلاس چهارم است. گرداننده‌ی...

عواقب اهمال کاری | دلایل اهمال کاری چیست | انواع اهمال کاری

عواقب اهمال کاری با توجه به موقعیت های مختلف پیامدها و عواقب اهمالکاری می تواند...

نمونه گفتگوی سقراطی

فعالیت اصلی سقراط، به گفته خودش، طرح پرسشهای اکتشافی برای کمک بـه فـرد بـرای دستیابی...

شبکه سازی

قدرت شبکه سازی ما انسانهای شبکه‌ساز به دنیا می‌آییم! از لحظه‌ای که پا به دنیای...

خروج از مثلث کارپمن

مدل مثلث کارپمن در تحلیل رفتار متقابل یک مدل روان درمانی نسبتا کم کاربرد است...

چگونه ترس از سخنرانی را در خود درمان کنیم؟

چگونه ترس از سخنرانی را در خود درمان کنیم؟ وقتی صحبت میکنید، هدفتان این است...

1 دیدگاه

چشم انداز فردی چیست و چگونه چشم انداز بنویسیم

طراحی چشم انداز: هفت گام طراحی چشم اندازشخصی در این روش از طریق هفت گام،...

دفترچه تعیین رسالت شخصی + نمونه رسالت شخصی

تعریف رسالت زندگی رسالت زندگی سندی است که مقصود زندگی یا هدف غایی ما را...

اهمال‌کاری چیست و چرا اهمال‌کاری می کنیم + تست اهمال کاری

اهمال‌‌کاری چیست اهمال‌کاری یعنی بدون هیچ دلیل خاصی، تصمیم گیـری بـرای بـه تعویق انداختن و...

پرسشگری چیست | انواع پرسش گری

پرسشگری چیست برای خوب پرسیدن، و در نتیجه خوب فکر کردن، نیاز به ابزارهایی داریم....