بایگانی دسته‌ی: مدرسه

فرم ارزیابی دوره آموزشی word

اساس برگزاری کارگاه آموزشی خوب و حرفه ای ارزیابی است، اما مهم این است که...

انواع بازی در کلاس

گروه اول: بازی ها در کلاس های مجازی بازی گزینه های متفاوت به این شکل...

ایده های خلاقانه در کلاس مجازی

قبل از پرداختن به ایده هایی خلاقانه در کلاس آنلاین با استفاده از بازی و...

چرخه ی یادگیری در انسان

چرخه ی یادگیری در انسان طرح درس در این فصل الگویی ساده و سازگار با...

یادداشت برداری از سخنرانی

یادداشت برداری از سخنرانی یادداشت برداری در طول سخنرانی‌ها باعث می‌شود بتوانید بعدها از مطالب...

تفکر انتقادی چیست

تفکر انتقادی چیست  در این مقاله درباره ی مفهوم مهم تفکر انتقادی،  استدلال و مهارت...

ایجاد انگیزه در دانش آموزان

ایجاد انگیزه در دانش آموزان برخی از معلم‌ها بر این باورند که برای موفقیت باید...

روش «سریع‌‌تر» در مطالعه و یادگیری

شیوه سریع‌تر از این بخش‌ها تشکیل شده‌است: فراموش‌کنید، عمل‌کنید، وضعیت‌روحی، ﺗﺪرﯾﺲ‌ﮐﻨﯿﺪ، واردکنید، مرورکنید. در اداﻣﻪ...

یادگیری مشارکتی

یکی از مهمترین دغدغه‌های مدیران انگیزه دادن به کارکنان و برای هدف ما شاگردان است....

تئوری انتخاب در مدرسه: برآورده‌سازی نیازها در کلاس درس

 معلم در نقش مدیر شما در موقعیت معلم بیش از هر چیز نقش یک مدیر...