بایگانی برچسب: واقعیت درمانی

نظریه واقعیت درمانی گلاسر

واقعیت درمانی گلاسر برای این هدف است که  به مراجع کمک کنیم ارزیابی کند کارهایی...

فنون و مشاوره واقعیت درمانی + مثال برای واقعیت درمانی

پروتکل واقعیت درمانی گلاسر یا ضابطه مندی مسئله مراجع در واقعیت درمانی چه چیزی نیست؟...