بایگانی برچسب: پرسشگری، پرسشگری سقراطی

روش تدریس پرسش و پاسخ سقراطی

کارکرد پرسش در تفکر آموختن و آموزش دادن آموزگار در مقام پرسشگر  اموزگاری که دغدغه...

نمونه گفتگوی سقراطی

فعالیت اصلی سقراط، به گفته خودش، طرح پرسشهای اکتشافی برای کمک بـه فـرد بـرای دستیابی...

پرسشگری چیست | انواع پرسش گری

پرسشگری چیست برای خوب پرسیدن، و در نتیجه خوب فکر کردن، نیاز به ابزارهایی داریم....

پرسشگری سقراطی چیست

پرسشگری سقراطی، نوعی گفتگو بر اساس پرسش و پاسخ‌های متوالی و هدفمند است. در این...