نتایج مدرس‌های آکادمی زندگی خشنود

توجه: کوچینگ خصوصی، به شیوه ای گفته می شود که در آن تیم آکادمی زندگی خشنود مدرس را گام به گام جهت برگزاری یک دوره آموزشی | کارگاه | بسته آموزشی باکیفیت همراهی و مربیگری کرده است.

 

زینب رباحاوی | کارشناس ارشد مشاوره

نحوه همراهی: شرکت در دوره برگزاری وبینار و کلاس آنلاین | کوچینگ خصوصی

دستاورهای مدرس:

 

 

زهرا آخوندنژاد | کارشناس ارشد

  • نحوه همراهی: کوچینگ خصوصی

دستاوردهای مدرس: 

 

نوشین یاراحمدی | کارشناس ارشد روانشناسی

نحوه همراهی: کوچینگ خصوصی

دستاوردهای مدرس: 

 

 

فائزه زجاجی | کارشناس ارشد روانشناسی

نحوه همراهی: شرکت در دوره برگزاری وبینار و کلاس آنلاین | کوچینگ خصوصی

دستاوردهای مدرس:

  • وبینار ارتباط موثر چگونه با دیگران ارتباط بهتری برقرار کنیم. (+ اینجا ببینید)

 

سمیه عقیلی راد | کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

نحوه همراهی: شرکت در دوره برگزاری وبینار و کلاس آنلاین | کوچینگ خصوصی

دستاوردهای مدرس:

 

 

منیره سادات حسینی | کارشناس ارشد روانشناسی

نحوه همراهی: کوچینگ خصوصی

دستاوردهای مدرس: 

  • دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه (+ اینجا ببینید)

 

فاطمه معین الغربایی | دکتری روانشناسی سلامت

نحوه همراهی: کوچینگ خصوصی

دستاوردهای مدرس: 

 

نیلوفر عبدلی ناصر | ارشد مشاوره حانواده

نحوه همراهی: کوچینگ خصوصی

دستاوردهای مدرس: 

 

گشتاسب صالحی | دکترای مدیریت کسب و کار

نحوه همراهی: کوچینگ خصوصی

دستاوردهای مدرس :

  • برگزاری وبینارهای فروش (+، +)
  • همایش تبلیغات و خودشناسی (+)

 

 

رضائیان قوشچی | نویسنده و پژوهشگر

وبینار فنون و تکنیک‌های آزمون استخدامی آموزش و پرورش (+)