بایگانی دسته‌ی: مدیریت و رهبری

نمونه گفتگوی سقراطی

فعالیت اصلی سقراط، به گفته خودش، طرح پرسشهای اکتشافی برای کمک بـه فـرد بـرای دستیابی...

شبکه سازی

قدرت شبکه سازی ما انسانهای شبکه‌ساز به دنیا می‌آییم! از لحظه‌ای که پا به دنیای...

خروج از مثلث کارپمن

مدل مثلث کارپمن در تحلیل رفتار متقابل یک مدل روان درمانی نسبتا کم کاربرد است...

چگونه ترس از سخنرانی را در خود درمان کنیم؟

چگونه ترس از سخنرانی را در خود درمان کنیم؟ وقتی صحبت میکنید، هدفتان این است...

1 دیدگاه

انواع سبک مدیریتی + معرفی بهترین سبک مدیریتی

انواع سبک مدیریتی ما از چه نوع مدیریتی استفاده می کنیم؟ سنتی نگاه کردن به...

چشم انداز فردی چیست و چگونه چشم انداز بنویسیم

طراحی چشم انداز: هفت گام طراحی چشم اندازشخصی در این روش از طریق هفت گام،...

دفترچه تعیین رسالت شخصی + نمونه رسالت شخصی

تعریف رسالت زندگی رسالت زندگی سندی است که مقصود زندگی یا هدف غایی ما را...

مراحل نوشتن کتاب روانشناسی + چک لیست

مراحل نوشتن کتاب روانشناسی چک لیست ساده کتاب موضوع کلی: به وضوح مشخص کنید که...

اهمال‌کاری چیست و چرا اهمال‌کاری می کنیم + تست اهمال کاری

اهمال‌‌کاری چیست اهمال‌کاری یعنی بدون هیچ دلیل خاصی، تصمیم گیـری بـرای بـه تعویق انداختن و...

پرسشگری سقراطی چیست

پرسشگری سقراطی، نوعی گفتگو بر اساس پرسش و پاسخ‌های متوالی و هدفمند است. در این...