مزیت‌های همکاری با آکادمی زندگی خشنود

  1. مشاوره و پشتیبانی اختصاصی به مدرس جهت تولید محصولات آموزشی باکیفیت
  2. برندسازی و تبلیغات اختصاصی برای مدرس
  3. عضویت در شبکه مدرسین و شرکت در جلسات آکادمی زندگی خشنود
  4. تخفیف ویژه جهت شرکت در دروه های تربیت مدرس آکادمی زندگی خشنود
  5. تدریس در آکادمی زندگی خشنود دایره اثربخشی شما را به وسعت کل کشور میبخشد

 

 

[gravityform id=”54″ title=”true” description=”true”]