لطفا در صورت داشتن هرگونه پیشنهاد همکاری با ما تماس بگیرید. ما می‌دانیم که همواره در راه پیشرفت به کمک دیگران نیاز داریم و هیچ‌گاه تمامی ایده‌های خوب به ذهن ما نمی‌رسد.
برخی از ایده‌های کنونی وب‌سایت زندگی خشنود، نتیجه اعمال نظرات بازدیدکنندگان بوده است.

اگر پیشنهادی دارید، با ما تماس بگیرید.

ایمیل: Nzkhushnod@Gmail.com

شماره تلفن تماس با زندگی خشنود: 

۰۹۱۶۶۱۶۷۳۶۳

تماس با مدیر مسئول موسسه 

arleylizadeh@gmail.com